DATA ICT

การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร...)

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สคม.ทอ.
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.

Arrow forwardกำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓
      เรื่อง การประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ระหว่าง ๑๖-๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี จว.พระนครศรีอยุธยา  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...  

          Arrow forwardสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้ทิศทางการพัฒนา

          Arrow forwardสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้วิสัยทัศน์

          Arrow forwardสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้เป้าประสงค์

Arrow forwardการประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ
      
การปฏิบัติโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓ 
      กิจกรรมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการประเมิน และประเมินกองทัพอากาศชั้นนำ ในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓
      ในวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี จว.พระนครศรีอยุธยา

Arrow forwardการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ 

       2562 07 19 001

      Arrow forwardยุทธศาสตร์ ทอ.
      Arrow forwardกรอบเวลายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
      Arrow forwardการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารยุทธศาสตร์

Arrow forwardสคม.ทอ.จัดโครงการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.๒๕๖๒  
       ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย ทอ.

Arrow forward สคม.ทอ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคปี ๒๕๖๒  
       Arrow forward กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กลุ่มที่ ๑ (Sensor & Space)
       Arrow forward แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอากาศยานหลัก กลุ่ม ๒
       Arrow forward แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศ กลุ่ม ๓
       Arrow forward สรุปผลการสัมมนากำหนดแนวทางการพัฒนาการบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

Arrow forward ปฏิทินสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ  

28 September 2020

 • A20200925
  พิธีรับมอบรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติ ระหว่าง กองทัพอากาศ และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • A20200924
  กองทัพอากาศ จัดงานเกียรติยศ ๔๐ ปี การบรรจุเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H) เข้าประจำการในกองทัพอากาศ
 • A20200924-2
  พ​ิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC)
 • A20200923
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประชุมวิชาการ " ๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน"
 • A20200922
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหาร​อากาศสหรัฐฯ/กรุงเทพฯ
 • A20200922-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบความช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ดอนเมือง ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร​