การประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.

 

รอง ผอ.สคม.ทอ.เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี ร่วมกับ ชย.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

2562 11 07 01
2562 11 07 02

2562 11 07 03

2562 11 07 04

2562 11 07 05

2562 11 07 06

2562 11 07 07

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ สคม.ทอ.
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.

Arrow forwardกำหนดการโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓
      เรื่อง การประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ระหว่าง ๑๖-๑๘ ธ.ค.๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี จว.พระนครศรีอยุธยา  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...  

          Arrow forwardสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้ทิศทางการพัฒนา

          Arrow forwardสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้วิสัยทัศน์

          Arrow forwardสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้เป้าประสงค์

Arrow forwardการประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ
      
การปฏิบัติโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓ 
      กิจกรรมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการประเมิน และประเมินกองทัพอากาศชั้นนำ ในภูมิภาค ปี ๒๕๖๓
      ในวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแคนทารี จว.พระนครศรีอยุธยา

Arrow forwardการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ 

       2562 07 19 001

      Arrow forwardยุทธศาสตร์ ทอ.
      Arrow forwardกรอบเวลายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
      Arrow forwardการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารยุทธศาสตร์

Arrow forwardสคม.ทอ.จัดโครงการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.๒๕๖๒  
       ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย ทอ.

Arrow forward สคม.ทอ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคปี ๒๕๖๒  
       Arrow forward กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ กลุ่มที่ ๑ (Sensor & Space)
       Arrow forward แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของอากาศยานหลัก กลุ่ม ๒
       Arrow forward แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศ กลุ่ม ๓
       Arrow forward สรุปผลการสัมมนากำหนดแนวทางการพัฒนาการบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค

Arrow forward ปฏิทินสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ  

13 July 2020

 • A20200709
  ​​สำนักงบประมาณประจำกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก)
 • A20200709-2
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ สำรวจพื้นที่สนามบินระนอง
 • A20200709-3
  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมการจัดสวัสดิการกองบิน ๗ และกิจการสวนปาล์มน้ำมันวันทนากองทัพอากาศ (หัวเตย)
 • A20200708
  การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • A20200708-2
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ
 • A20200707
  UAV กองทัพอากาศ บินสํารวจสภาพการจราจรขาออก สนับสนุนกระทรวงคมนาคมและตํารวจทางหลวงในการอํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางในห้วงวันหยุดยาว