รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คลิกดาวน์โหลด ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ตุลาคม ๒๕๖๑  คลิกดาวน์โหลด ตุลาคม ๒๕๖๑
   - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ธันวาคม ๒๕๖๑  คลิกดาวน์โหลด ธันวาคม ๒๕๖๑